Garanti

Vi garanterer våre hovedprodukter fri for defekter i materiale og utførelse i 2 år fra kjøpsdagen ved normal bruk. Begrenset livstidsgaranti er også tilgjengelig etter 2 års garantiperiode, og kostnadene for service og reservedeler vil bli belastet tilsvarende.
Utelukkelser fra garantien:
1. Uten original salgskvittering eller kjøpsbevis
2. Normal slitasje og normal batteriforringelse
3. Uautoriserte modifikasjoner eller endringer, feil bruk og vedlikehold
Hvis du har spørsmål, vennligst send oss en e-post til: service@ravemen.com