Garanti

Vi garanterar våra huvudprodukter fria från defekter i material och utförande i 2 år från inköpsdagen vid normal användning. Begränsad livstidsgaranti är också tillgänglig efter 2 års garantiperiod och kostnaden för service och reservdelar kommer att debiteras i enlighet med detta.
Garantiundantag:
1. Utan originalkvitto eller köpbevis
2. Normalt slitage och normal batteriförsämring
3. Otillåtna modifieringar eller ändringar, felaktig användning och underhåll
Om du har några frågor, vänligen skicka ett mail till: service@ravemen.com