Záruka

Na naše hlavné produkty poskytujeme záruku bez chýb materiálu a spracovania po dobu 2 rokov odo dňa zakúpenia pri bežnom používaní. Obmedzená doživotná záruka je k dispozícii aj po 2 rokoch záručnej doby a náklady na servis a náhradné diely budú účtované zodpovedajúcim spôsobom.
Výnimky zo záruky:
1. Bez originálu predajného dokladu alebo dokladu o kúpe
2. Bežné opotrebovanie a bežné opotrebovanie batérie
3. Neoprávnené úpravy alebo zmeny, nesprávne používanie a údržba
Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na adresu: service@ravemen.com